آینده تصویربرداری پزشکی

آینده علم تصویربرداری پزشکی نسبت به سایر رشته های پزشکی تغییرات عمده تری
خواهد داشت. چرا که پیشرفت تصویربرداری پزشکی پیش نیاز و لازمه سایر علوم
پزشکی است و این امر در کنار مطالب مذکور دورنمای این علم را شکل می دهد.

امروزه تصویربرداری پزشکی شامل رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی، سونوگرافی در حیطه های مختلف پزشکی پیشرفته ای متعدد و شگرفی داشته است که این امر ناشی از ماهیت علم تصویربرداری پزشکی است، چرا که این علم را می توان نقطه تلاقی علوم مختلف دانست، از علوم محض، همچون ریاضی و فیزیک گرفته تا تمامی حیطه های علوم تجربی، نتیجتاٌ در حیطه های مختف نظیر فیزیک و شیمی و پزشکی و کامپیوتر و … مطالعات مختلفی در زمینه تصویربرداری پزشکی انجام می شود که باعث سرعت بخشیدن به پیشرفت این علم می شود.

به نظر نگارنده، آینده علم تصویربرداری پزشکی نسبت به سایر رشته های پزشکی تغییرات عمده تری خواهد داشت. چرا که پیشرفت تصویربرداری پزشکی پیش نیاز و لازمه سایر علوم پزشکی است و این امر در کنار مطالب مذکور دورنمای این علم را شکل می دهد. از طرف دیگر پتانسیل بالای تصویربرداری پزشکی نهایتاٌ منجر به تغییر کاربری و ماهیت این دانش می شود.

برای مثال در گذشته بخش رادیولوژی در بیمارستانها یک بخش پاراکلینیک به حساب می آمد اما امروزه با پیشرفت در زمینه Intervention انجام مداخله های درمانی نیز میسر شده و به سرعت جای خود را در پروتکل های درمانی تمام بخش ها باز کرده، از استفاده از امواج صوتی مثلاٌ در ESWL گرفته تا مداخله های آنژیوگرافیک و … که نسبت به روش های سنتی درمان مثل جراحی یا کموتراپی کم هزینه تر و کم عارضه تر و اثربخش تر است.

در زمینه تکنیک های تصویربرداری پزشکی نیز تغییرات عمد های را متصور هستم که این امر نیز نتیجه ماهیت تصویربرداری است، بطوریکه پیشرفت در تمام زمینه های مهندسی و پزشکی منجر به پیشرفت رادیولوژی می شود. همانطور که در گذشته این روند وجود داشته و تکنیک ها و دستگاه های جدید ساخته شدند، آینده نیز مستثنی نخواهد بود، بخصوص که با توجه به پیشرفت های قبلی جا برای مطالعات جدیدتر و گسترده تر باز شده و امکان انجام پژوهش های بیشتر میسر است.

در نتیجه میتوان انتظار داشت که در آینده تکنیک های تصویربرداری با هزینه و خطر کمتر و همچنین دقت بیشتر انجام شده و بتواند فیزیولوژی و عملکرد بافت ها و سیستم های بدن را بخوبی آناتومی به تصویر بکشد.

از طرفی نمی توان از پتانسیل رادیولوژی برای کمک به پیشرفت سایر علوم مثل پاتولوژی و هیستولوژی و … چشم پوشید. می دانیم که با اختراع میکروسکوپ های الکترونی و انواع میکروسکوپ های فلورسانس و دپلاریزان و … انقلابی در شناخت انسان از ساختار و عملکرد سلو لها شکل گرفت که این امر نشان دهنده ظرفیت و قابلیت استفاده از پرتو سازی و بمباران الکترونی در علوم پایه است که قطعا جا برای پیشرفت دارد.

در نهایت به نظر من وقتی در علمی با ماده سرو کار داریم، هرچه امکان انجام مطالعات در سطح ریزتر وجود داشته باشد، نتایج دقیق تر و کاربردی تر خواهد بود و الهام بخش سایر علوم می شود که رادیولوژی چنین علمی است، چرا که زمینه گسترده ای دارد و نه تنها امکان مطالعات در سطح بدن انسان را داراست که می تواند به با همکاری سایر علوم به بررسی در سطح سلول و ساختارهای ریزتر نیز بپردازد.

آینده تصویربرداری پزشکی