ام آر آی می تواند به پیش بینی اختلالات شناختی در مبارزان حرفه ای کمک کند

تصاویر به دست آمده از ماده خاکستری و سفید مغز با استفاده تکنیک های متعدد ام آر آی می تواند به شناسایی و ردیابی اختلالات شناختی در مبارزان حرفه ای کمک کند طبق یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله (Radiology) مبارزان در معرض آسیب های مکرر مغزی موسوم به mTBI قرار دارند که با اختلالات مغزی و همچنین اختلال خلقی و حرکتی همراه است.

ابزاری که می تواند نشانه ها یا نشانگرهای زیستی مربوط به آسیب مغزی مرتبط با mTBI را پیدا کند، موهبت بسیار ارزشمندی در کمک به مبارزان و پزشکان آنها در درک خطر ابتلا به اختلالات شناختی خواهد بود، در حالی که به طور بالقوه مداخلات را تسریع می کند و در مطالعه و تولید داروهای مختص بطئی کردن یا درمان زوال شناختی سهیم است.

بسیاری از تحقیقات قبلی در مورد این موضوع در مورد ماده خاکستری مغز که حاوی عصب است یا نواحی فیبری موجود در ماده سفید متمرکز شده است. برای این مطالعه جدید، محققان دو تکنیک ام آر آی را ام آر آی وزنی T1 و ام آر آی DTI که از ام آر آی توزیع وزن مشتق شده به منظور بررسی هر دو نوع بافت مغز با هم ترکیب کردند.

دکتر ویراندرا میشرا، سرپرست تحقیقاتی، از مرکز کلینیک سلامت مغز کلیولند لو رووو در لاس وگاس گفت: ” DTI به ماده سفید مغز و تصاویر T1 وزنی به ماده خاکستری مغز حساس هستند، با ترکیب این روش ها، ما امیدواریم که نشانه هایی بر روی تصاویر ام آر آی پیدا کنیم تا بتوان از آنها برای تشخیص اختلالات در مبارزان استفاده کرد.”

این مطالعه مجموعه ای از هفت پیش بینی کننده تصویری، از جمله ناحیه هایی از ماده خاکستری و ماده سفید، که با عملکرد شناختی در مبارزین مرتیط بود را آشکار ساخت. به عنوان مثال، تصاویر حجمی از ام آر آی T1 تالام چپ، یک توده ماده خاکستری در وسط مغز که به عنوان یک مرکز اتصال بسیاری از مناطق مغز را به هم متصل می کند، به تشخیص مبارزان آسیب دیده و سالم کمک می کند.

مقادیر آنزوتروپی فراکسیونال، سنجه ای برای یکپارچگی ماده سفید، در کنار دو ناحیه مختلف ماده سفید به عنوان پیش بینی کننده های احتمالی اختلال شناختی معرفی شدند. محققان نتیجه گرفتند که این مجموعه از ۷ منطقه مغز که از مواد سفید و خاکستری مغز تشکیل شده می توانند نشانه های تصویری برای شناسایی اختلالات شناختی در مبارزان باشد.

میشرا گفت: ” ما حجم و ضخامت کمتری از ماده خاکستری در کنار یکپارچگی کمتری در نواحی مریوط به ماده سفید مغز را در معاینات اولیه یافتیم که در طول زمان در کسانی که در معرض ضربه قرار داشتند، کاهش یافت و تنها با نگاه به هر دو، ما توانستیم پیش بینی کنیم که کدام مبارزان دچار اختلال شناختی شدند، معاینات ترکیبی مرتبط با هر دو ماده خاکستری و سفید به عنوان پیش بینی کننده کارآمدی برای تشخیص اختلالات شناختی محسوب می شوند زیرا این دو نوع بافت مغز در کنار هم کار می کنند.

” میشرا گفت: « ام آر آی با استفاده از روشهای مختلف م یتوانند کاربردهای متنوعی داشته باشد.” برای مثال: می تواند برای کمک به پیش بینی تغییرات شناختی آتی در مبارزان استفاده شود. یکی دیگر از برنامه های کاربردی بالقوه آن، پیگیری تغییرات در آزمایشات بالینی داروهای جدید که هدف آن کاهش خطر ابتلا به اختلالات شناختی است، می باشد.