تلفیق نرم افزار سیمفونی ام آر آی بیوپسی فوزیونی شرکت MIM با سیستم اولتراسوند BK300

سیستم جدید bkFusion نتایج بیوپسی دقیق تر و قابل اطمینان تری نسبت به بیوپسی اولتراسوند ترنسرکتال بدست می دهد. ۳ ژانویه ۲۰۱۷ شرکت MIM در ماه نوامبر معرفی تجاری نرم افزار ام آر آی فوزیونی پروستات خود را به عنوان یک نرم افزار کامال یکپارچه در سیستم اولتراسوند Bk3000 اعلام کرد.

استفاده از این نرم افزار، bkFusion ،برای بیوپسی پروستات با همکاری میان شرکت ها مختلف گسترش یافته است. bkFusion براساس توانایی های نرم افزار MIM در زمینه هم جوشی مولتی مودالیته تصویر تولید شده است.

در ساخت MIM، bkFusion از فن آوری نوآورانه هم جوشی مبتنی بر پیش بینی خود برای ام آر آی سرطان پروستات در طی بیوپسی استفاده کرد. هم جوشی مبتنی بر پیش بینی تصاویر ام آر آی را به منظور مطابقت داشتن با جهت استقرار پروستات در طول بیوپسی و سپس هم جوشی آنها با تصاویر اولتراسوند گرفته شده در زمان بیوپسی از قبل تنظیم می کند تا زمان انجام فرآیند بیوپسی کاهش یابد.

این پیشرفت در ام آر آی به پزشکان برای تشخیص سرطان پروستات در مقایسه با بیوپسی اولتراسوند ترنسرکتال بهتر و قابل اطمینان تر می باشد و بیماران در هنگام سرطان پروستات از بیوپسی دقیق تر و قابل اطمینان تری بهره مند خواهند شد.

به گفته شرکت ها، راه حل bkFusion که شامل سیستم اولتراسوند bk3000 همراه با مبدل Triplane Prostate E14C4t است، سیستم بیوپسی فوزیونی ام آر آی را با کمترین ردپا در صنعت فراهم می کند. bk3000 به راحتی به هر فضای اداری متصل می شود و به دلیل اینکه bkFusion به طور کامل با سیستم اولتراسوند به صورت یکپارچه ادغام شده است، هیچ تجهیزات اضافی و زمان زیادی برای نصب نیاز ندارد.

این سیستم به راحتی با بخش های رادیولوژی ارتباط برقرار می کند و از طریق سیستم آرشیوسازی و انتقال تصویر (PACS )یا یک پلتفرم ایمن ابری به تصاویر ام آر آی دسترسی پیدا می کند. همچنین، با استفاده از خط تولید اولتراسوند Focus Flex BK برنامه کاربردی مبتنی بر لپ تاپ bkFusion را فراهم خواهد کرد.

هم نسخه به صورت یکپارچه ادغام شده و هم نسخه مبتنی بر لپ تاپ، رابط کاربری، گردش کار و گزارش دهی یکسانی را بدست می دهند. MIM به توسعه و توزیع SymphonyDx MIM ،ام آر آی پیشرفته پروستات، و نرم افزار تجزیه و تحلیل، برای رادیولوژیست ها ادامه خواهد داد.

ویژگی های این نرم افزار شامل مرور و گزارش دهی ام آر آی پروستات می باشد. Symphony MIM Dx شامل ابزارهایی برای تحلیل کمی طولی ، پیوند نتایج بیوپسی با مکان MR و گزارش دهی است. Dx Symphony MIM و bkFusion یک پلتفرم مشترک دارند و به طور مستقیم یا از طریق MIMcloud یا از طریق درایوهای خارجی امکان ارتباط را فراهم می کنند.

bkFusion ، Ultrasound BK را توسط سیستم های اولتراسوند bk3000 و Focus Flex برای استفاده در ایاالت متحده توزیع خواهد کرد. Ultrasound BK سفارشات گستردهای در سطح جهان را پذیرفتهاست و آنها را از طریق شبکه جهانی خود توزیع خواهد کرد.