برگزاری سمینار یک روزه ی نورو رادیولوژی در حوزه ی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به منظور آشنایی، به روزرسانی و افزایش مهارت پژوهشگران جوان، سمینار رایگان یک روزه ی نورورادیولوژی در حوزه ی نقشه برداری مغز را در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ویژه ی رزیدنت های رادیولوژی با همکاری انجمن رادیولوژي کشور برگزار کرد.

این سمینار با حدود ۱۵ شرکت کننده از شهرهای مختلف اصفهان، همدان، تهران و دیگر شهرها برگزار شد. رزیدنت های رادیولوژی در این سمینار علاوه بر آشنائی با موضوعات جدید ، مخاطب سخنرانی هایی به شرح زیر نیز بودند :

دکتر جلال شکوهی: کاربرد کلینیکی پرینت سه بعدی رادیولوژی در آناتومی تجسمی
دکتر شکارچی: تاز ههای پروتک لهای تصویربرداری در بیماری MS
دکتر عبداللهی فرد: تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی(fMRI)
دکتر فاتحی: هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در تصویربرداری پزشکی
دکتر حسین زاده: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و انجام یک آزمایش عملی fMRI
دکتر مهدوی: کاربردهای بالینی تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی از مغز
دکتر خادم: روش تکنیکی پرینت سه بعدی رادیولوژی در آناتومی تجسمی

به شرکت کنندگان این سمینار از طرف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز گواهی داده خواهد شد. این نوع سمینارهای آموزشی همراه با بخش عملی در نوع خود بی نظیر بوده از این رو ریاست محترم انجمن رادیولوژی تقاضای ادامه و تداوم این نوع سمینارها را داشتند.

همچنین جناب آقای دکتر عبداللهی فرد پیشنهاد ایجاد اولین باشگاه آموزشی رزیدنت های رادیولوژی را با همکاری آزمایشگاه ملی و انجمن رادیولوژی را مطرح کردند که امید است با تشکیل این باشگاه بتوان افراد علاقه مند به حوزه نقشه برداری مغز را با کاربردها و آینده ی این بخش از علم به ویژه از دیدگاه تصویربرداری های نوین مغز آشنا و به مهارت های کافی رساند.

سمینار یک روزه نورو رادیولوژی در حوزه نقشه برداری مغز