مطالعات نشان می دهند که IMRT برای درمان سرطان سر و گردن مناسب تر است.

یک مطالعه چند مرکزي نشان داده است که درمان سرطان از طریق IMRT موجب افزایش قابل ملاحظه ای در زمان بقای مختص به هر سرطان و بهبود عملکرد غدد بزاقی پس از درمان در مقایسه با درمان VMAT می شود.

مطالعات نشان می دهند که IMRT برای درمان سرطان سر و گردن مناسب تر است T مرکز اطلاعات تصویربرداری ایران

مطالعات نشان می دهند که IMRT برای درمان
سرطان سر و گردن مناسب تر است

چهارده مرکز رادیوتراپی در فرانسه در مطالعه ای برای مقایسه زمان بقای مختص به هر سرطان و میزان کنترل موضعی سرطان ، با استفاده از IMRT و VMAT شرکت کردند. این اولین مطالعه برای مقایسه نتایج پزشکی میان سیستم های پرتودرمانی است.

نتایج مطالعه توسط Accuray Sunnyvale), CA) ، اعلام شده و در شماره ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ ، مجله بین المللی انکولوژی تابشی – زیست شناسی – فیزیک منتشر شد. محققان در این مطالعه که شامل ۱۶۶ بیمار بود سیستم های Accuray TomoTherapy و Varian Medical RapidArc را مقایسه کردند.

نتایج نشان دادند که پلتفرم TomoTherapy موجب اصلاح کنترل موضعی، زمان بقای مختص به هر سرطان و عملکرد غدد بزاقی می شود. محققان همچنین عملکرد غدد بزاقی و کنترل حرکتی – منطقه ای را زیر نظر گرفتند. این مزایا می توانند برای کنترل موضعی تومورهای بزرگتر که به بسیاری از گره های لنفاوی گسترش یافته اند به مراتب با اهمیت تر باشند.

فابینی لنسن ، نایب رئیس امور جهانی علوم پزشکی Accuray ، گفت: “این مطالعه برجسته نشان می دهد که تکنیک استفاده شده برای ارائه IMRT می تواند تاثیر مهمی بر نتایج بیماران داشته باشد.

دو سنجه کلیدی – کنترل موضعی و زمان بقای مختص هر سرطان – اثربخشی سیستم TomoTherapy در درمان تومور سر و گردن را تقویت می کند، نتایجی که انتظار می رود در سیستم Radixact ، نسل بعدی پلت فرم TomoTherapy ، دیده شود.

مهمتر از همه، عملکرد غدد بزاقی در بیمارانی که با TomoTherapy درمان شده اند صدمه دیده است، درحالیکه
آنها کنترل تومور بهتری را دریافت می کردند. “