قابليت منحصر بفرد ASiR بر روى دستگاه هاى سى تى اسكن كمپانى جنرال الكتريك

معرفى قابليت منحصر بفرد ASiR بر روى دستگاه هاى سى تى اسكن كمپانى جنرال الكتریک كه منجر به حفظ کیفیت تصاوير ضمن كاهش قابل توجه ميزان دز مى گردد و عمر بالاتر تيوب را بدنبال دارد: روشهای بازسازی (reconstruction) مبتنی بر تکرار و یا Iterative تفاوتی کلی با روشهای معمول تحت عنوان فیلتر بک پروجکشن یا FBP که در طول دهه ها گذشته در سی تی اسکن استفاده می شده دارند. در روش قدیمی FBP داده ها ابتدا فیلتر می شوند و سپس روی یک خط در امتداد مسیر پرتوها نگاشت می شوند، تا تصویر تشکیل گردد.

روشی بسیار ساده و سریع اما در کنترل نویز تا حد زیادی ضعیف. در مقابل، بازسازی تصویر به روش تکرار، پیچیده تر و علمی تر است. این روش داده های تصویر را به روش تکراری از طریق الگوریتم های بازسازی آماری و روشهای بازسازی جبری پردازش و محاسبه می کند.

به طوری که اطلاعات از دست رفته ی تصویر را با استفاده از یک سری حدس اولیه و اصلاح آن حدس و همچنین استفاده از داده های مجاور در همان تصویر بازیابی می کند. به طور معمول حدس اولیه از تصاویر آناتومیک قابل مقایسه از پایگاه داده های مرجع استخراج می شود.
در مدل پیشرفته تر و  پیچیده تری از این روش که در نوع خود انقلابی در بازسازی تصویر سی تی اسکن محسوب میشود، روش بازسازی تکراری تحت عنوان «روش تکراری بر پایه ی مدل » یا (MBIR) ارائه شده است که کمپانی GE از پیشتازان آن محسوب می شود که GE این محصول انقلابی را با نام تجاري ASiR-V به بازار روانه کرده است.

کیفیت تصویر با این روش بازسازی به طور چشمگیری بهبود می یابد به نحوی که با ۸۲% در کمتر می توان به همان کنتراست و همان رزولوشن قبل رسید. به دلیل انجام محاسبات بسیار سنگین در این روش ، دستگاه سی تی اسکن نیازمند تجهیز به کامپیوترها و پردازشگر های فوق سریع است که بایست در حین خرید دستگاه در لیست اجزای آن قرار گیرد.