نرم افزار NeuroQuant سازگار با اسکنرهای ام آر آی هیتاچی۲T.1 ،۵T.1 و ۰T.3

نرم افزار کمی این امکان را فراهم می کند تا پزشکان به پردازش حجمی ام آر آی با استفاده از گزینه های بیشتر موجود در اسکنر، از جمله ام آر آی باز دسرسی داشته باشند. ۲۷ جوالی ۲۰۱۷ آزمایشگاه کرتکس اخیرا اعلام کرد که اسکنرهای ام آر آی هیتاچی ۲Toasis.1 ،EchelonOval 5T.1 و Trilliumoval 0T.3 برای پردازش حجمی ام آر آی با نرم افزار NeuroQuant سازگار هستند.

آزمایشگاه کرتکس و هیتاچی برای تایید اسکنرهای ام آر آی هیتاچی ۲T.1 ،۵T.1 و ۰T.3 به منظور حصول اطمینان از دقت و پیوستگی تصاویر بدست آمده از قسمت های مختلف مغز با یکدیگر همکاری کردند.

این قابلیت، نورورادیولوژیست های بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز تحقیقات و تصویربرداری در سراسر جهان را هنگامی که از تمهیدات اتوماتیک نرم افزار تجزیه و تحلیل تصاویر مغزی کرتکس لبز استفاده می کنند به اسکنرهای ام آر آی با گزینه های گسترده تری مجهز می کند.

از آن ها می توان در ارزیابی اختالالت عصبی مانند بیماری آلزایمر، صرع و مولتیپل اسکلروزیس، و همچنین تغییرات حجم مغز ناشی از آسیب مغزی، استفاده کرد.

این راه حل سریع و دقیق تصویربرداری کمی اولین نرم افزار دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو ایاالت متحده (FDA )ودارای عالمت CE می باشد که مطابق گفته مقامات این شرکت، داده های حجمی قابل اندازه گیری را برای رادیولوژیست ها و متخصصان مغز و اعصاب به منظور کمک به ارزیابی پیشرفت آسیب های مغزی فراهم می کند.