همکاری CurveBeam و Carestrem برای حمایت از تحقیقات در مورد تصویرسازی سی تی با تحمل وزن

شرکت های تجهیزات پزشکی برای حمایت از گروه تحقیقاتی بین المللی سی تی با تحمل وزن با یکدیگر همکاری خواهند کرد. ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ شرکت های تجهیزات پزشکی CurveBeam و Carestream Health اعلام کردند که برای پشتیبانی و تسهیل آموزش و تحقیق در مورد تصویربرداری سی تی با تحمل وزن با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

وندی سینگ، مدیر بازاریابی CurveBeam گفت: “توانایی تصویربرداری سی تی با تحمل وزن ، متخصصان پا و مچ پا را قادر می سازد تا بیومکانیک پا را در سه بعد مطالعه کند. تحقیقات پزشکی قابل توجهی قبلا نشان داده اند که سی تی با تحمل وزن این قابلیت را دارد تا به استاندارد جدید درمان برای تشخیص های اولیه تبدیل شود.

با این حال، اقدامات زیادی برای افزایش آگاهی در میان متخصصان ارتوپدی وجود دارد که باید انجام شوند. ” قبل از معرفی تصویربرداری سی تی با تحمل وزن در سال ۲۰۱۲ ،بیماران می توانستند یا از رادیوگرافی با تحمل وزن به صورت دو بعدی با پرتو اشعه ایکس یا ازسی تی اسکن های بدون تحمل وزن استفاده کنند.

اشعه ایکس در برخی موارد تصاویر تار و مبهمی از جزئیات آناتومی بدست می دهد، در حالی که سی تی اسکن های بدون تحمل وزن، ممکن است فضای مفصلی و راستای استقرار مفصلی را به صورت نادرستی نشان دهد. انجمن ارتوپدی پا و مچ پا امریکا (AOFAS )تصویربرداری با تحمل وزن را برای ارزیابی دقیق ترتوصیه می کند.

هلن تیتوس، مدیر بازاریابی Carestreamدر زمینه اولتراسوند و سی تی، گفت: “کیفیت تصاویر گرفته شده با تصویربرداری سی تی با تحمل وزن سه بعدی به جراح اجازه مشاهده و بررسی اختالالت اندام های تحتانی را در شرایط بار طبیعی می دهد. هدف از این همکاری گسترش و معرفی این شیوه تصویربرداری جدید بین متخصصان ارتوپدی است. “

این شرکت ها برای حمایت از گروه مطالعات بین المللی تصویربرداری سی تی با تحمل وزن که شامل محققان ارتوپدی از موسسات برجسته ایالت متحده و اروپا است با یکدیگر همکاری خواهند کرد. این گروه در حال تالش برای ایجاد پروتکل های استاندارد برای سنجش و تجزیه و تحلیل تصویربرداری سی تی با تحمل وزن است.

اولین ابتکار مشترک این شرکت ها حمایت مشترک از جلسه علمی عصرگاهی درطول نشست سالانه انجمن پزشكی ارتوپدی آمریكا، ۱۲-۱۴ ژوئیه در سیاتل است. سخنرانان در این جلسه عبارتند از دکتر مارک الیلی از دوک اورتوپدیکس در دورهام ان سی و دکتر لو شون از بیمارستان مدستر یونیون مموریال در بالتیمور. هر دو شرکت تصویربرداری با تحمل وزن را برای تصویر برداری سی تی ارائه می کنند.

این دستگاهها از تکنولوژی سی تی با تابه مخروطی استفاده می کنند و برای بخش مراقبت های ویژه و همچنین بیمارستان ها و مراکز تصویربرداری طراحی شده اند.