هوش مصنوعی

هوش مصنوعی دریایی وسیع از دانش ها و علوم و فنون قدیم و جدید، تکنولوژی های روز علوم مهندسی، علوم زیستی، علوم اعصاب، علوم شناختی، فیزیولوژی، ریاضی، فلسفه، زبان، روان شناسی و سایر علوم و دانسته های بشری را تشکیل می دهد.

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به هوشی گفته می شود که توسط کامپیوتر یا ماشین ارایه می شود و در واقع مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده است که آن را به ماشین سپرده ایم و او می تواند به سرعت و بدون اشتباه آنها را به سرعت در اختیار ما قرار دهد.

این ماشین ها می توانند رفتاری مشابه رفتار هوشمند بشر از جمله ادراک شرایط پیچیده، شبیه سازی پدیده های تفکر و شیوه های استدلالی مشابه انسان و جواب مناسب با آنها را ارایه بدهند.

این ماشین ها بوسیله بشر اطلاعات ذخیره شده خود را افزایش داده و ارتباطات بین اطلاعات و داده ها را مستدل می نمایند.

هوش مصنوعی دریایی وسیع از دانش ها و علوم و فنون قدیم و جدید، تکنولوژی های روز علوم مهندسی، علوم زیستی، علوم اعصاب، علوم شناختی، فیزیولوژی، ریاضی، فلسفه، زبان، روان شناسی و سایر علوم و دانسته های بشری را تشکیل می دهد. زبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی ممکن است لیسپ، پرولوگ کلیپس و وی پی اکسپرت باشند.

اولین بار در سال ۱۹۵۶ میلادی مک کارتی واژه هوش مصنوعی را مطرح ساخت.
هوش مصنوعی در علوم پزشکی برای تشخیص درمان و پیشگیری مسئول تامین کیفیت عالی حیات انسان می باشد. نمونه کلی یک ماشین هوشمند شامل بر داده ها و واردات اطلاعات از یک سو و سیستم محاسبات بایگانی و استدلال و تحلیل اطلاعات مخفی در آن و خروج تصمیمات گرفته شده است.

از سوی دیگر باید دانست پس از تصور و تعریف هوش مصنوعی در ذهن بشر و با کشف یا اختراع کامپیوتر در سال ۱۹۴۳ میلادی هوش مصنوعی قابل تجسم تر گردید. اولین ماشین های هوشمند ماشین های شطرنج باز بودند. در سال ۱۹۶۵ هوش مصنوعی یک دانش جدید شد. جان مک کارتی پدر هوش مصنوعی است. او زبان برنامه نویسی لیسپ را به زبان انگلیسی ابداع کرد.

ایفونی که با اثر انگشت یا ثبت قیافه کارکنان اداره آ نها را شناسایی کرده یا تلویزیونی که نور خود را بر حسب تعداد بیننده خود افزایش می دهد، نمونه های هوش مصنوعی هستند.

ماشین جستجوگر گوگل یک ماشین بزرگ با هوش مصنوعی است. رباتها و ماشین هایی که می توانند خود را کنترل نمایند از جمله اتومبیل بدون راننده تسلا نمونه های کامل یک هوش مصنوعی هستند.

تعریف هوش مصنوعی هنوز به دقت صورت نگرفته است. چون هنوز هوش و ذهن شناخته شده نیستند. هوش یعنی سیستمی که به طور منطقی فکر کرده عمل کرده یا مانند انسان فکر کرده و یا مثل انسان عمل نماید و حتما م یتواند دو پا نباشد و حتی مکعبی باشد که قدرت تکثیر هم دارد.

هنوز هیچ هوشی به هوش انسانی نرسیده است و هیچ کامپیوتری قوی تر از مغز بشر نمیباشد. هوش مصنوعی هر چقدر هم قوی باشد ولی فهم بشری را ندارد ولی چون می تواند بدون دخالت احساسات و اشتباهات بشری در اثر حواس پرتی به استدلال بپردازد مهم خواهد بود. ربات جراح داوینچی یک ماشین هوشمند است.

روز شنبه مورخ هجده اذرماه ۱۳۹۶ در محل نقشه برداری های مغز اساتید رادیولوژی و علوم شناختی با همکاری انجمن رایولوژی ایران دور هم نشسته و با سخنرانی هایی در زمینه ی شناخت مغز ام ار ای کاربردی و عملکردی نقشه سه بعدی مغز هوش مصنوعی و آشنایی با مرکز ملی نقش هبرداری مغز به تبادل نظر پرداختند.

هوش مصنوعی منجر به یکجا و یک شیء نبوده و با حذف کامپیوتر به عنوان مرکزیت هوش مصنوعی در واقع این هوش و ذهن را به درجات مختلف در همه جا خواهیم داشت.

در و دیوار آشپزخانه، اجاق گاز، تلویزیون، روی میز تحریر، ابزار آلات کار، همه هوشمند شده و جای کامپیوتر را خواهند گرفت. در آینده دستگاه ام ار آی کوچک شده و به صورت هوشمند شبیه یک ابزار به سایز یک تلفن موبایل خواهد بود که تشخیص مقدماتی را به توسط خود بیمار در منزل مشخص کرده و برای پیشرفت بررسی در بیمارستان به ادامه کار خواهد پرداخت.

آری همه چیز هوشمند خواهد شد و دیگر به مرکزیت یک کامپیوتر در منزل و محل کار نیازمند نخواهیم بود. چرا که همه چیزها در قالب کامپیوتر درآمده است. شاید بتوان گفت هوش مصنوعی چیزی است که بتواند کارهایی را به طور منطقی انجام بدهد که انسان الگوی آنهاست. با این تفاوت که احساسات بشری جلودار و مزاحم تمرکز تفکر آن نخواهد بود.

دانش شناخت و طراحی عوامل هوشمند اسم مناسبی برای هوش مصنوعی است. ماشین های هوش مصنوعی در آینده باید بتوانند درک و تولید گفتار داشته باشند. که پردازش زبان طبیعی انسان ایده ال دستورپذیر، و قابلیت انجام کارهای فیزیکی را داشته باشد.

این سیستم های هوشمند باید تحلیل و استدلال اطلاعات را داشته باشند. همچنین قدرت تشخیص الگوی جدید بر اساس اطلاعات و دانش قبلی را داشته باشند و بتوانند عکس العمل های مناسب گرافیکی و فیزیکی نشان بدهند و سرعت عکس العمل سریعی داشته باشند.