مراکز رادیولوژی در مرز ورشکستگی

نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به نقش مهم رادیولوژی در حوزه سلامت، گفت: با وجود حساسیت رشته رادیولوژی در تشخیص بیماریها، امروز بسیاری از مراکز تصویربرداری در کشور به دلیل بدهی بیم هها در آستانه ورشکستگی هستند. دکتر حسین کرمپور افزود: در طب نوین مهمترین قسمت از درمان بیماری، تشخیص بیماری است و با تشخیص صحیح م یتوان درمان به موقع و مطلوب داشت. در سالهای گذشته درمان بسیاری از بیمار یها با روشهای تهاجمی در اتاق عمل انجام می گرفت ولی امروزه با استفاده از روشهای تصویربرداری توسط متخصصان رادیولوژی بدون نیاز به بیهوشی و یا جراحی تشخیص و درمان صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: در تمام دنیا افراد با بالاترین رتبه ها در آزمو نهای تخصصی وارد رشته رادیولوژی شده و در کشور ما نیز این قضیه صادق است و علاقه مندان این رشته علیرغم حجم بالای کتابهای مرجع و شیفت های کار طولانی با علاقه به این رشته ورود یافته و به مردم خدمت می کنند.

نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران اضافه کرد: در برخی از بخشهای این رشته همچون آنژیوگرافی عروق محیطی، خدمات اینترونشن و فلورسکوپی، متخصصان رادیولوژی مستقیما با اشعه ایکس در تماس هستند که به تدریج این مسئله سبب بروز مشکلاتی در آ نها از قبیل کاهش پلاکت خون و برخی از انواع سرطان همچون سرطان تیروئید می شود. اما علیرغم این موضوع همچنان رتبه های برتر آزمون دستیاری پزشکی در کشور به رشته رادیولوژی اختصاص دارد.