Agfa بدلیل عملکرد Xtend درمرورگریونیورسیال Xero تاییدیه(k)510 اداره (FDA )رادریافت میکند

XeroXtend پردازش های ۳ بعدی و برنامه های کاربردی پزشکی پیشرفته ای مانند ارتوپدی، ماموگرافی و پزشکی هسته ای را به مرورگر یونیورسیال Xero اضافه می کند. ۲۷ جوالی ۲۰۱۷ گروه پزشکی Agfa اعالم کرده است که تاییدیه ۵۱۰( k )اداره غذا و داروی ایاالت متحده را بدلیل عملکرد Xtend Xero در مرورگر با ردپای صفر Imaging Enterprise دریافت کرده است.

Xtend پردازش های ۳ بعدی و برنامه های کاربردی پزشکی پیشرفته مانند ارتوپدی، ماموگرافی و پزشکی هسته ای را به مرورگر Xero اضافه می کند. Xtend Xero .اکنون تاییدیه FDA برای مشاهده تشخیصی در رایانه را دارد در حالیکه در حال حاضر تاییدیه FDA برای مشاهده بر روی موبایل را کسب نکرده است.

مرورگر Xero دسترسی ایمن به داده های تصویری DICOM و غیر DICOM را از بخش های مختلف و منابع متعدد برای هر کسی در داخل و خارج از بیمارستان که تابع سیاست های امنیتی و حق دسترسی تعریف شده است فراهم می کند. تصاویر بدست آمده از پلتفرم AHCEIIT یا VNAs یا PACS را می توان در یک صفحه به صورت ایمن نمایش داد. Xtend Xero یک ویژگی اختیاری است که برای مرورگر Xero در نظر گرفته شده است و شامل موارد زیر می باشد:

طرح حداکثر شدت (MIP )بازسازی چند پالنه (MPR )و ابزار تصویرسازی ۳ بعدی؛ (ابزار ارتوپدی )خط مرکزی، زاویه کوب، زاویه هانش زانو مچ پا و غیره (ابزار ماموگرافی) از جمله صفحه نمایش و (ابزار پزشکی هسته ای) پالت های برجسته سازی رنگ ذخیره شده به صورت تنظیمات پیش فرض پنجره گروه پزشکی Agfa همچنین انواع شرایطی که می توان برای بررسی تشخیصی و گزارش نویسی در Xero استفاده کرد را گسترش داد.

از تصاویر فشرده سازی نشده یا فشرده سازی بی اتلاف می توان در هنگام مشاهده بر روی مانیتورهایی که که توسط FDA تایید شده اند برای تشخیص و یا غربالگری استفاده کرد.

علاوه بر این، کارکرد انجام کامل فرآیند به صورت سیار(بررسی تشخیصی با استفاده از موبایل و تجزیه و تحلیل بر روی iPad)، که گواهی (FDA 510(k را در سال ۲۰۱۵ دریافت کرد، اکنون شامل تصاویر و گزارش های الکتروکاردیوگرام (ECG) نیز می باشد.

مرورگر XERO اخیرا جوایز زیادی از KLAS از جمله جایزه کاتگوری لیدر را دریافت کرده است. این اولین سالی است که این سازمان تحقیقات در مورد کیفیت مراقبت های بهداشتی شامل دسته بندی مرورگرهای تصویری یونیورسیال است.

عنوان کاتگوری لیدر برای فروشندگانی در نظر گرفته شده است که بخش هایی از بازار را به سمت و سویی هدایت کنند که حداقل دو محصول دارای گواهی حداقل اعتماد KLAS به فروش برسند. طبق آخرین گزارش عملکرد KLAS ،گروه پزشکیAgfa یکی از دو فروشنده  ای است که مرورگرهای یونیورسیال سریع و قابل اطمینان ارائه می¬دهد و بدلیل انجام اصلاحات پیوسته بر روی مرورگر خود مورد توجه قرار گرفته است.