دوره تئوری -عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و FMRI و اصول اخذ داده FMRI 29 آبان ماه ۱۳۹۸

دوره تئوری -عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و FMRI و اصول اخذ داده FMRI 29 آبان ماه ۱۳۹۸

نظرات

نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

تازه‌ترین اخبار

آگهی چهارم آگهی سوم باران