با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با مرکز اطلاعات تصویر برداری ایران تماس بگیرید.

لیست مناقصات
عنوانبرگزار کنندهاستانتاریخ انتشارتاریخ انقضا
مناقصه خدمات طراحی و مشاوره شبکه فاضلابمرکز اطلاعات تصویر برداری ایرانتهران1396-04-061396-04-06
مناقصه خدمات طراحی و مشاوره شبکه فاضلابمرکز اطلاعات تصویر برداری ایرانتهران1396-04-061396-04-06
مناقصه خدمات طراحی و مشاوره شبکه فاضلابمرکز اطلاعات تصویر برداری ایرانتهران1396-04-061396-04-06